จัดเลี้ยง (Catering)

ภาพบรรยากาศ ห้องทองเอก และ ห้องแก้วนนทรี

1) ในสถานที่

ห้องทองเอก ความจุ - คน
ห้องแก้วนนทรี ความจุ - คน

หมายเหตุ*

สามารถเปิด ห้องทองเอก และ ห้องแก้วนนทรี
รวมกันเป็นห้องใหญ่ได้ รวมความจุ 250 คน
   
ค่าบริการหลัก
- ค่าห้อง

ชั่วโมงละ - บาท

- ค่าเครื่องเสียง

ประกอบด้วย
- Mixer และ ลำโพง 2 ตัว
- Wireless microphone 2 ตัว

- ค่า Projector ชั่วโมงละ - บาท (ถ้าต้องการ)

- ค่าบริกร
ชั่วโมงละ - บาท/คน (ถ้าต้องการ)

บริการเสริม
- โต๊ะลงทะเบียน 1 ชุด   (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

- Podium สำหรับ พิธีกร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

- ดอกไม้สดสำหรับตกแต่ง

- Backdrop บนผ้าม่านเวที

   

2) นอกสถานที่

ขอบเขตการให้บริการ ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
   
   

  สัมมนา (Seminar)


ห้องทองเอก ความจุ - คน
ห้องแก้วนนทรี ความจุ - คน
หมายเหตุ*
สามารถเปิด ห้องทองเอก และ ห้องแก้วนนทรี
รวมกันเป็นห้องใหญ่ได้ รวมความจุ 250 คน
   
ค่าบริการหลัก
- ค่าห้อง ชั่วโมงละ - บาท

- ค่าเครื่องเสียง

ประกอบด้วย
- Mixer และ ลำโพง 2 ตัว
- Wireless microphone 2 ตัว

- ค่า Projector ชั่วโมงละ - บาท (ถ้าต้องการ)
- ค่าบริกร
ชั่วโมงละ - บาท/คน (ถ้าต้องการ)

บริการเสริม

- โต๊ะลงทะเบียน 1 ชุด (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

- Podium สำหรับ พิธีกร (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

- ดอกไม้สดสำหรับตกแต่ง

- Backdrop บนผ้าม่านเวที

   

  ข้าวกล่อง (Lunch Box)


• กล่องโฟม ราคา/ชุด - บาท

(รวมช้อนพลาสติก แบบสั้น)
 

(ภาพกล่อง)

 

 

• กล่องพลาสติกใส
   (Premium)
ราคา/ชุด - บาท

(รวมช้อน-ส้อมพลาสติก แบบยาว และกระดาษเช็ดปาก)
 

(ภาพกล่อง)

 

 

หมายเหตุ*
สอบถาม ราคา/ชุด ของแต่ละแบบได้ที่ร้านค่ะ


  อาหารว่าง (Break Box)


• ชุดอาหารว่าง 1 ชุด ประกอบด้วย
- เบเกอรี่ หรือ ขนมไทย
จำนวน 1 ชิ้น (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- เครื่องดื่มกล่อง จำนวน 1 กล่อง
- กระดาษเช็ดปาก จำนวน 1 แผ่น

ดาวน์โหลด

- รายการอาหารว่าง

- ใบสั่งอาหารว่าง>> ตรวจสอบตารางจองห้อง <<

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านแก้วเกษตร
โทร. 0-2579-0113 ต่อ 2016, 0-2942-8867

หรือ คุณ ยุทธนา (ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง)
โทร. 08-4663-0304