โครงการห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการบริการอาหาร (แก้วเกษตร)

The Project of Food Service Standard Laboratory
ประชาสัมพันธ์ / News Update

· รับสมัครพนักงานประจำร้าน / จัดเลี้ยง
· บริการให้เช่าห้องประชุม - อบรม - สัมมนา
· แผนก Bakery และ น้ำผลไม้ปั่น เปิดให้บริการแล้ว

กิจกรรม / Activities

· โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าภายในร้านเท่านั้น
· ร่วมสนุกกับกิจกรรมแก้วเกษตร
· นิสิต - นักศึกษาฝึกงาน ติดต่อที่สำนักงาน
· แนะนำ ติชม สินค้าและบริการ ได้ที่ โทร. 08-4663-0304

Office(+662) 579 0113 #2016 | Hotline(+668) 4663 0304 | Fax (+662) 942 8867 |kaewkaset_ku@hotmail.comversion 2014.1.0 beta